IMG_4457.JPG

MEMBERSHip

STUDENT

SENIOR/FULL

For those in full time education. Full use of club equipment and facilities. £240

We also offer temporary membership for students over the summer for three months (June, July and August) at the price of £65

Pobl sy mewn addysg llawn amser.

Defnydd llawn o adnoddau a chyfleusterau’r clwb. £240

Rydym yn croesawu myfyriwyr dros yr haf -£65 am dri mis.

18 and over. Full use of club equipment and facilities. £360

We welcome all new rowers as well as those more experienced!

Dros 18 oed. Defnydd llawn o adnoddau a chyfleusterau’r clwb. £360.

 

ASSOCIATE

JUNIOR

For those who row for Welsh Rowing’s High Performance Squad and full members of another club invited to row for the Club by the captain on an Ad-Hoc basis. £80

 

Yn addas ar gyfer aelodau sy’n rhwyfo dros WARA ac aelodau llawn o glwb arall sy’n derbyn gwahoddiad i rwyfo dros y clwb. £80

Under 18. Full use of club equipment and facilities. £240

Dan 18 oed. Defnydd llawn o adnoddau a chyfleusterau’r clwb. £240.

 

There is the option of paying the above memberships monthly and we also offer a temporary membership of £32 a month. Please email us at cardiffrowing@hotmail.co.uk for more information

Mae yna'r opsiwn o dalu'r aelodaeth uchod yn fisol ac hefyd rydym yn cynnig aelodaeth dros dro am £32 y mis. Am ragor o wybodaeth ebostiwch cardiffrowing@hotmail.co.uk

Some things you may need...

Declaration Form

Senior Membership

Student Membership

Temporary Membership