Squads/Carfan

Located on the river taff with access to cardiff bay, Cardiff city is a great place to row

Cardiff City Rowing Club welcomes new members of all ages and abilities. We are a friendly club located in the heart of Wales with access to a large stretch of water winding past the Capital's most famous landmarks. 

Our Senior Squad comprises of both a strong women's and men’s squad that strive towards rowing greatness, along with the all important enjoyment of the sport. We also cater for athletes who want to enjoy casual rowing in the country's Capital and who want to embrace the Welsh Weather and landscape. 

We run a small Junior Squad with dedicated coaching and a feeder stream from the Cardiff & Vale Schools Rowing Academy. Our Juniors are committed to their training and have sessions planned around their busy school and social schedules. Our goal is to produce juniors who can progress to University or Club rowing with the necessary skills to succeed at that level.

We also cater for complete beginners in our Novice Squad with a set Novice Structure to encourage new members to learn a new skill and take on a new adventure. We run Learn to Row courses in conjunction with Cardiff Bay Water Activities Centre which is located in the same place and involve many of our members as coaches. 

Find out more information by emailing us at cardiffrowing@hotmail.co.uk 

Fe’n lleolir ar lan yr Afon Tâf, gyda mynediad i Fae Caerdydd. Gwna hyn Glwb Rhwyfo Dinas Caerdydd yn glwb gyda lleoliad gwych i rwyfo ynddo.

Croesawa'r Clwb aelodau newydd o bob oedran a gallu. Rydym yn glwb cyfeillgar wedi ein lleoli yn y brifddinas gyda mynediad i ddarn hir o afon sy'n troelli heibio i nifer o leoliadau adnabyddus

Mae ein carfan hyn yn cynnwys nifer o fenywod a dynion cystadleuol sydd a'u bryd ar lwyddo ynghyd â mwynhau. Darparwn hefyd gyfleoedd i athletwyr sy'n awyddus i rwyfo'n gymdeithasol a'u bryd ar ehangu eu profiad o'r gamp yng Nghaerdydd.

Mae gennym garfan fechan o bob leuanc a dderbynia hyfforddiant. Derbyniwn nifer o Academi Rhwyfo Ysgolion Caerydd a'r Fro. Mae ein hieuenctid yn ymroddedig gan hyfforddi o gwmpas eu gwaith a'u cyrsiau academaidd. Ein nôd yw cynhyrchu pbol ieuanc a fedr fynd ymlaen i Brifysgol neu Glwb Rhwyfo gyda'r sgiliau angenrheidiol i lwyddo ar y lefel uchaf.

Rydym hefyd yn darparu ar gyfer y dechreuwr llwyr yn ein carfan ar gyfer dechreuwyr. Mae gennym gynllun strwythuredig ynghyd â Chapten y Dechreuwyr i ysgogi a sbarduno aelodau newydd i ddysgu sgiliau newydd. Rydym yn cynnal cyrsiau 'Learn to Row' ar y cyd â Chanolfan Gweithgareddau Dwr Bae Caerdydd, sydd wedi ei lleoli yn yr un lle ac yn defnyddio nifer o'n haelodau fel hyfforddwyr.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth ebostiwch ni cardiffrowing@hotmail.co.uk 

History/Hanes

Formed in 2004, the club was started by a small core of ex-welsh rowers looking to take advantage of the newly barraged river Taff. Originally located at Cardiff Bay Yacht Club, the club rapidly grew into a performance orientated club. With a focus on small boats and some access to some of the best waters in the country, Cardiff City was able to establish itself as a place for athletes to develop a higher standard of rowing, helping to realise the potential of rowing in South Wales. 

In 2013, the club re-located to Channel View Leisure Centre, where it was able to quickly established itself into the heart of rowing in Cardiff City. 

2016, was a new partnership with Cardiff and Vale Schools Rowing Academy, helping to develop the potential of junior rowers in Cardiff and the surrounding area.

 

Ffurfiwyd y clwb yn 2004 gan griw bychan o gyn rwyfwyr Cymru a welai'r cycle i fanteisio ar y datblygiadau newydd yn y Bae a'r Taf gyda'r morglawdd. Yn wreiddiol, lleolwyd y clwb yn Clwb Hwylio Bae Caerdydd, ond tyfodd y clwb yn gyflym i fod yn glwb cystadleuol Gyda'r clwb yn canolbwyntio ar y cychod bach llwyddodd y clwb i sefydlu ei hunan fel cyrchfan i athletwyr a gyrhaeddai safon uchel o rwyfo.

Yn 2013, ad-leolodd y clwb yng Nghanolfan Hamdden Channel View, gan ymgartrefu a sefydlu ei hun yn ganolbwynt rhwyfo.

Datblygodd partneriaeth newydd yn 2016 rhyngom ag Academi Rhwyfo Ysgolion Caerydd a'r Fro a hynny er mwyn datblygu potensial rhwyfwyr ieuanc Caerydd a'r cyffiniau.

 

.

Donate